Enanvändarlicens - Privata användare:

  • Den som innehar CD:n "Bilder att tala med" har tillåtelse att kopiera eller göra utskrift av bilderna för enskilt bruk.

  • Det är ej tillåtet att kopiera eller göra utskrift av bilderna i syfte att dessa skall användas av andra personer.

  • Det är ej heller tillåtet att kopiera eller göra utskrift av bilderna för att sedan sprida dessa och/eller använda dem för kommersiellt bruk.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

När ni bryter förpackningen och använder CD-n så har Ni också accepterat villkoren för licensen som Ni har inköpt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------