Fleranvändarlicens, för 2-5 användare:

 • Licensen är avsedd för mindre enheter med 2-5 användare. (Gäller ej för skolor). Detta kan gälla till exempel korttidshem eller gruppboende, mindre specialklasser etc.

Allmänna regler:

 • Den som innehar CD:n "Bilder att tala med har tillåtelse att kopiera eller göra utskrift av bilderna för enskilt bruk i detta fall upp till 5 användare inom enheten.

 • Det är ej tillåtet att kopiera eller göra utskrift av bilderna i syfte att dessa skall användas av andra personer.

 • Det är ej heller tillåtet att kopiera eller göra utskrift av bilderna för att sedan sprida dessa och/eller använda dem för kommersiellt bruk.

Fleranvändarlicens för Korttidshem, Gruppboende, mindre Specialklasser (gäller endast för 1 klass) etc:

 • Det är tillåtet att kopiera eller göra utskrift av bilderna från CD:n för utprovning.      

 • Det är tillåtet att göra utskrift av bilderna för att underlätta för dem som besöker och skall träna vid enheten.          

 • Det är ej tillåtet att vid upprepade tillfällen göra utskrift av bilderna till en enskild person utan att samtidigt ordinera CD:n som ett enskilt hjälpmedel.

 • Det är tillåtet att göra utskrift av bilderna vid upprepade tillfällen om det samtidigt har ordinerats/skall ordineras en CD till den person som behöver bilderna.

 • Det är ej tillåtet att kopiera eller göra utskrift av bilderna i syfte att dessa skall användas av en annan arbetsplats än den som innehar CD:n. T ex så får ej en Korttidshemmet göra utskrift av bilderna från CD:n om dessa sedan regelbundet skall användas av en person när denne vistas t ex på daghem, fritidshem eller skola. (Undantaget om personen ifråga har fått en CD ordinerad  åt sig som ett personligt hjälpmedel).

 • Det är ej tillåtet att göra utskrift av bilderna och mångfaldiga dem till enskilda personer i stället för att ordna en ordination av en CD-ROM som ett personligt hjälpmedel.

 • Vid användningen i datorer är det tillåtet att kopiera bilderna till hårddisken och på så vis samtidigt använda bilderna i flera datorer (2-5 datorer). Det är också tillåtet att både i digitalt format och som utskrift på papper skicka med enskilda personer bilder hem i t ex kontaktböcker, för att man skall kunna berätta hemma vad man gjort i skolan, eller enheten där personen vistats.

 • Det är ej tillåtet att producera bilder, göra utskrifter från CD:n  till t ex överlägg (eller liknande), som faller inom ramen för landstingets hjälpmedelsansvar.

 • Det är ej tillåtet att skriva ut och mångfaldiga bilderna på CD:n för användning vid annan enhet, annan arbetsplats, eller hem (korttidshem/elevhem) där eleven vistas.

 • Det är ej heller tillåtet att skriva ut bilder till en enskild elev enbart i syfte att dessa skall användas i dennes hem eller på annan plats som eleven vistas. (Undantaget om eleven har en CD ordinerad åt sig som hjälpmedel).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

När ni bryter förpackningen och använder CD-n så har Ni också accepterat villkoren för licensen som Ni har inköpt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------