Grupper i Nilbilds Bildkortsuppsättningar

I Nilbilds bildkortsuppsättningar finns det blandade bilder.

I Nilbild 1, 2, 3 och 4 finns olika bilder från nedanstående grupper.

Grupp nr         Gruppnamn

1                        Nilbild - symbolen 
2                        Hjälpmedel och anpassade leksaker               
3                        Leksaker - inne och ute
4                        Kläder                     
5                        Köket 
6                        Badrum, toalett och hygien 
7                        Huset, rum och delar
8                        Möbler och inredning
9                        Personliga tillbehör
10                      Musik
11                      Aktiviteter
12                      Känslor
13                      Motsatspar
14                      Kroppen
15                      Människor
16                      Medicin        
17                      Offentliga miljöer/miljöer
18                      Djur
19                      Växter
20                      Högtider och helger
21                      Sagobilder
22                      Ramsor och Sångramsor
23                      Sånger
24                      Hobby
25                      Fordon
26                      Byggnader
27                      Väder
28                      Diverse
29                      Färg och Form
30                      Skola
31                      Gester och kroppspråk
32                      Havet

Det tillkommer grupper allt eftersom nya bilder ritas.