Nilbild har inte några bestämda öppet- eller telefontider.

Därför rekommenderar vi att Ni i första hand söker oss via e-mail: info@nilbild.se
Då ringer vi upp er så snart vi har möjlighet.

Under vissa perioder, sommar och allmänna helgdagar har vi begränsat öppethållande. D
Då återkommer vi på denna sida med detaljerad information.