Svartvita Nilbilder

Artikelnummer: F2714
Pris:

1 200

SEK


Svartvita Nilbilder - Bildbas med 750 bilder.

På denna CD finns ca 750 svartvita Nilbilder - Konturbilder. 

Bilderna på denna CD kan användas genom att man infogar dem i ett dokument i något program i sin dator, t ex Word och skriver ut dem. Ett dokument som beskriver detta finns med på CD-n. Därefter kan man färglägga dem på olika sätt. De kan också användas utan att färgläggas och kan illustrera olika ord, händelser, känslor, saker som behövs varje dag i olika situationer.

Konturbilderna var från början framtagna för att användas tillsammans med Nilbild´s färgbilder eller som ett komplement till dessa. När en bild behövs flera gånger, eller när man vill färglägga bilden annorlunda än den tryckta färgbilden så har Konturbilderna varit bra att ha till hands för detta.

På CD-n finns bifogade filer med instruktioner om hur man kan lägga in bilder i t ex ett Word-dokument och göra en kommunika- tionskarta. Där finns också filer med förklaringar till filnamnen. Läs gärna dessa filer först. Bilderna på denna CD är skyddade av Upphovsrättslagen och får inte kopieras eller spridas utan Nilbilds tillstånd. På CD-n finns också de olika licenserna som finns för denna.