Utprovningslicens - Fleranvändarlicens samt Habiliteringslicens

Artikelnummer: F2701-Utprovnlic
Pris:

1 900

SEK


Utprovningslicens - FLeranvändarlicens

Fleranvändarlicens samt Habiliterings- och Utprovningslicens

Denna licens är till hjälp för Hjälpmedelscentral, Habilitering, Habiliterings-enheter/center eller liknande institutioner: