Nilbilder

Artikelnummer: F2701
Pris:

800

SEK


Enanvändarlicens - Nilbilder i färg

Privata användare

Den som innehar CD:n "Bilder att tala med" har tillåtelse att kopiera eller göra utskrift av bilderna för enskilt bruk.

CD-bilder ENANVÄNDARLICENS för Privatpersoner "Bilder att tala med" 621 CD-bilder.

Med CD-n finns bifogade filer med instruktioner om hur man kan lägga in bilder i t ex ett Word-dokument och göra en kommunikationskarta. Läs gärna dessa filer först.


Obs! 

Bilderna kan nu beställas antingen på CD eller USB-minne. 
Var vänlig och ange vilket alternativ ni vill ha på kommentarsraden.