Musik till Nilbilder - Sånger och Bilder i datorn

Artikelnummer: E3001
Pris:

150

SEK


Musik till Nilbilder
"Musik till Nilbilder" är ett dataprogram med 34 välkända barnsånger såsom Små Grodorna, Trollmors vaggvisa och Gubben Noak.

Sångerna spelas instrumentellt. De flesta av texterna till dessa sånger finns i den gamla välkända boken "Nu skall vi sjunga".

De 34 olika sångerna och ramsorna är ordnade i 4 olika bildspel med 9 sånger i varje. Till varje visa eller ramsa finns en bild. Bildspelen är även anpassade för barn och ungdomar med synnedsättning. Till varje sång och bild kan man som tillval få titeln på sången uppläst. Man kan även välja att få en beskrivning av den bild som visas innan sången spelas upp.