Nilbilder - 621 bildkort i färg

Artikelnummer: A27041
Pris:

2 000

SEK


Nilbild har 612 bildkort (9 x 9 cm) i färg, i 31 olika grupper.

I Bildlådan med Nilbilder ingår:

Bildkort i Färg, Gruppregister, Registerkatalog samt Användartipshäfte.

Bildkorten i de olika uppsättningarna är blandade i olika grupper, och följer inte någon särskild indelning.

Vi hoppas att Ni kommer att ha både nytta och nöje med ert inköp av Nilbild´s bildkortsuppsättningar!

 

 

Till dig som är förälder till barn med språksvårigheter;

Det finns många barn, tonåringar, vuxna och äldre som behöver bilder för att ha ett språk.

Det finns många med språksvårigheter. Då kan bilder hjälpa till för att bygga upp ett språk, som en interaktion
emellan de som pratar.

Ibland vet man inte vilket bildkortssystem som skulle kunna vara det bästa för den ena eller andra personen.

Ibland är det också så att man kan välja ett bildkortssystem och genom inlärning få till en god kommunikation, tills det att man vet vilket bildsystmen som är optimalt.

Det finns många bra bilder för personer med språksvårigheter. Vi tycker att man ska använda de bilder som fungerar, antingen det är Nilbilder, andra bilder, eller fotografier. För föräldrar som har barn med språksvårigheter och som kanske är på utredning eller att det på annat sätt dröjer innan man får ett bildspråk, så har vi på Nilbild bestämt att vi så långt detta är möjligt kommer att skänka bildpaketet som en gåva. (Man betalar då endast fraktkostnad).

 

Kontakta oss gärna via vår kontaktsida - klicka här!