Upphovsrätt

Nilbild är ett bildsystem omfattande mer än 600 bilder, som Maria Imre Andersson, Falun, under flera år ritat och målat.

I och med detta är materialet upphovsrättsskyddat enligt Lagen om Upphovsrätt (SFS 1960:729, med efterföljande ändringar).

Användande som medför  intrång i upphovsrätten avseende Nilbilderna kan leda till skadeståndskrav och kan vara straffbart enligt 53 och 54 §§ Upphovsrättslagen.