Utprovningslicens - Enanvändarlicens

För Hjälpmedelscentral, Habilitering, Habiliterings-enheter/center eller liknande institutioner:

  • Det är tillåtet att kopiera eller göra utskrift av bilderna från CD:n för utprovning. Ej i syfte att producera bilder i stället för att ordinera dessa, eller för att dessa skall användas vid annan institution.

  • Det är tillåtet att göra utskrift av bilderna för att underlätta för dem som besöker och skall träna vid enheten.

  • Det är ej tillåtet att vid upprepade tillfällen göra utskrift av bilderna till en enskild person utan att samtidigt ordinera CD:n som ett enskilt hjälpmedel.

  • Det är tillåtet att göra utskrift av bilderna vid upprepade tillfällen om det samtidigt har ordinerats/skall ordineras en CD till den person som behöver bilderna.

  • Det är ej tillåtet att kopiera eller göra utskrift av bilderna i syfte att dessa skall användas av en annan arbetsplats än den som innehar CD:n. T ex så får ej en Habilitering göra utskrift av bilderna från CD:n om dessa sedan regelbundet skall användas av en person när denne vistas t ex på daghem, fritidshem eller skola. (Undantaget om personen ifråga har fått en CD ordinerad åt sig som ett personligt hjälpmedel).

  • Det är ej tillåtet att göra utskrift av bilderna och mångfaldiga dem till enskilda personer i stället för att ordinera en CD-ROM som ett personligt hjälpmedel.ek.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

När ni bryter förpackningen och använder CD-n så har Ni också accepterat villkoren för licensen som Ni har inköpt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------